اقامتگاه

صفحه اصلی

مسافرت از طریق اقامتگاه


یک واحد اقامتی متناسب با خواسته های خود انتخاب کنید برای اینکه کلیه واحد های را در هر شهر مشاهده نمایید میهمان را بر روی یک قرار داده و تاریخ


های رزرو را تعیین وجستجو را کلیک نمایید.با انتخاب هر یک از واحدها شما به بخش توضیحات،تصاویر،نقشه ، قوانین و امکانات آن هدایت می شوید.

   در صورت نیاز به کسب اطلاعاتبیشتر از همان صفحه می توانید سوالات خود را مطرح نمایید و یا با تماس با شماره88195105-021از مشاورین ما


اطلاعات مورد نظر را کسب نمایید.در مرحله رزرو با کلیک برروی دکمه رزرو بصورت تلفنی و یا آنلاین رزرو را انجام دهید و پس از رزرو ، واریزمبلغ آن که ممکن


  است تمام یا بخشی از کرایه مدت اقامت باشد تاییدیه رزرو (وچر) که حاوی اطلاعات واحد اقامتی ، میزبان و میهمان می باشد برای شما میهمان محترم
 
 آماده می شود و این در حالی است که کلیه هماهنگی ها با میزبان انجام شده است .دریافت برگه رزرو می تواند بصورت حضوری و یا از طریق ایمیل و یا


فکس و حتی پیامک باشد.