اقامتگاه

صفحه اصلی

میهمان اقامتگاه


در شهرهای مختلف واحد اقامتی مورد نظر را با توجه به موقعیت ، امکانات و تصاویر درج شده انتخاب کرده و سپس جهت اخذ اطلاعات بیشتر با اقامتگاه

تماس بگیرید تا تاریخ رزرو و اطلاعات بیشتری را در این خصوص کسب نمایید.

سپس با پرداخت بخشی یا همه مبلغ اجاره بها واحد مورد نظر را برای تاریخ اقامت رزرو کرده و تاییدیه رزرو را از طریق ایمیل،فکس ویا پیامک دریافت نمایید
.