اقامتگاه

صفحه اصلیاعتمادو امنیت رزرواسیون در اقامتگاه


1.میهمان پس از انجام مراحل رزرو یک وچر یا تائیدیه رزرو را از پرتال اقامتگاه بصورت آنلاین و یا حضوری دریافت میکند که در آن آدرس دقیق محل اقامت و نام


و شماره تماس میزبان قید شده و از این پس می تواند با میزبان در ارتباط باشد. 

 

2.اقامتگاه یک پرتال اقامتی گردشگری بوده که کاربران (میزبانان) اطلاعات و تصاویر واحدها را خود در پنل کاربری وارد کرده و مدیریت میکنند.


گارانتی صحت اطلاعات و تصاویر:


درصورتی که میهمان اظهار نماید که اطلاعات و تصاویر واحد اقامتی با آنچه که درپرتال اقامتگاه نمایش داده شده مطابقت


ندارد و واحد اقامتی را از میزبان تحویل نگیرد، کل مبلغ دریافتی بحساب میهمان مسترد خواهد شد.(بخش عمده واحدهای


اقامتی که درپرتال اقامتگاه نمایش داده می شوند توسط عکاسان اقامتگاه تصویربرداری شده است ودائما در پایان زمان


اقامت میزان رضایتمندی میهمانان نسبت به پارامترهای مختلفی ازقبیل میزبان،نظافت،ارزش واحد،موقعیت مکانی


واحد،صحت اطلاعات و زمان تحویل بموقع ، سنجیده می شود و براساس این سنجش تعداد ستارهای هرواحد اقامتی


تعیین می گردد.)