Label
   
  راهنمای سفر کی باید باشه؟  
 
 
 
 
  شخص راهنما ، همراه گروه سفر می‌کند و رابط میان مسافران و شرکت برگزارکننده تور است. این فرد مسافران را هنگام دشواری‌های شخصی کمک می‌کند و بر انجام درست برنامه و کارها نظارت دارد و حساب و کتاب هزینه را از آغاز تا پایان نگاه می‌دارد. ...  
 
 
 

یک تور لیدر هر اندازه قدرت انجام کارهای بیشتری را داشته باشد، با ارزش تر خواهد بود. تور لیدر باید همواره آمادگی رویارویی با موارد اضطراری را همانند کارهای روزمره خود داشته باشد.

وظایف او مانند سرکرده گروه،فرمانده سربازان یا مدیر اداره است. بسته به توانمندی و کار‌آزمودگی، یک سرپرست گروه می‌تواند بخشی یا همه وظایف راهنمای محلی را خود عهده‌دار شود. اگر او با محل آشنا باشد، می‌تواند برای توضیح دادن دیدنی‌ها با راهنمای محلی همکاری کند. داد وستد، نقطه‌نظرها، داستان‌ها، لطیفه‌ها و ترانه‌ها آمیزه‌ای خوشایند را پدید می‌آورد.

قبل از بر عهده گرفتن سرپرستی تور راهنما باید برای تبلیغ تور و مسافرگیری تلاش کند. راهنمای حرفه‌ای یا همراه تور شاید چندان کاری با گرفتن مسافر برای تور ندارد. راهنمایان گاهگاهی هم می‌توانندمسافران را به‌دنبال خود بکشانند.

یک شرکت تور یا یک دفترمسافرتی روی نام و اعتبارات چنین شخصی حساب باز می‌کند؛ این اعتبار و نام‌آوری می‌تواندبرآمده از پیشینه دیگر او یا به‌طور مشخص در نتیجه برداشت‌های مسافران از مهارت‌های مدیریتی یا شخصیتی آنان باشد که بر سر زبان‌ها افتاده است. اطلاعات کافی، اخلاق خوب،خوش وبش با مسافران، ایجاد روحیه در آنان و کارهای دیگر می‌تواند در جذب مسافر موثر باشد.

بدیهی است هرکس برای نخستین‌ بار جایی را ببیند، با آن آشنایی ندارد، اما برای کسی که از پیش به آنجا رفته این یک برتری بی‌چون و چراست. یک راهنما با داشتن شناخت از منطقه می‌تواند با تسلط بیشتری سخن بگوید، درباره جاذبه‌ها، امکانات محل، شمار روزهای سفر بهتر اظهار نظر کند ومشکلات احتمالی را از پیش دریابد. با داشتن این شناخت راهنما می‌تواند زمان‌های بهتری را برای گشتگاه‌ها برگزیند تا گروه گرفتار شلوغی نشوند یا آنان را به رستوران‌های خوب و سرشناس ببرد.

یک راهنما باداشتن شناخت از منطقه می‌تواند با تسلط بیشتری سخن بگوید، درباره جاذبه‌ها،امکانات محل، شمار روزهای سفر بهتر اظهار نظر کند و مشکلات احتمالی را از پیش دریابد.

دانستن زبان محل یکی ازویژگی‌های مهم راهنمایان سفر است. داشتن یک چنین توانایی (بویژه برای تورهای خارجی) از نیازهای حرفه‌ای ماست. اما بیشتر راهنمایان گهگاهی نیازی به دادن توضیحات ندارند و به این دلیل در جاهای دیدنی سرانجام به اینجا می‌رسند که کار را کاملا به دست راهنمای محلی بسپارند؛ با این همه دانش کاربردی زبان بخشی از ابزارکار حتی برای آماتورهاست. نه‌تنها دانستن زبان‌هایی همچون انگلیسی، فرانسه، آلمانی و ایتالیایی می‌تواند سودمند باشد بلکه در موقعیت‌های ویژه دانستن زبان اشاره‌ای نیز کارایی خواهد داشت.